Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta proponujemy: 1. obsługęrachunkowo-księgową: - prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość), - obsługa księgowa małych podmiotów, - obsługa księgowa gospodarstw rolnych, - opracowywanie zakładowego planu kont, - prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, - prowadzenie ewidencji środków trwałych, - sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług, 2. obsługę kadrową: - prowadzenie spraw kadrowo – płacowych: umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło. Kompleksowa obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS, - zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych, - rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, - naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, - zapewniamy opiekę wykwalifikowanego specjalisty w sprawie BHP, - prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS, - sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów, - wszystkie deklaracje do ZUS i Urzędu Skarbowego przekazywane są drogą elektroniczną. 3. Ponadto oferujemy: - Biznes plany na potrzeby pozyskiwania kredytów i funduszy unijnych - Kompleksowa obsługa gospodarstw rolnych (wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wnioski o przyznanie dotacji z tytułu zużytego siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany) - Wnioski do Urzędów Pracy dotyczące: prac interwencyjnych, organizacji staży, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wnioski na pozyskanie dotacji w celuutworzenia działalności gospodarczej - W imieniu Klienta prowadzimy korespondencję jak również rozliczenia PFRON - Kompleksowa obsługa Grup Rolnych Reprezentujemy klientów przed instytucjami państwowymi Dokumenty do urzędów przekazywane są drogą elektroniczną Na życzenie klienta organizujemy konsultacje: - z doradcą w zakresie tworzenia grup rolnych - z doradcą w zakresie sporządzania wniosków o płatności obszarowe - oraz konsultacje z doradcą podatkowym